Ny handbok skal inspirere kommunane

For å lette arbeidet, og inspirere flest mogleg kommunar til å følgje opp reforma, er det laga ei ny Leve heile livet-handbok.

Publisert 22.02.2021

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak handboka. Den gir ei kort innføring i reforma, og viser korleis Leve heile livet kan følgjast opp i kommunane.

Her kan du laste ned handboka om Leve heile livet.

Les meir om handboka og andre nyhende frå Leve heile livet i Helsedirektoratet sitt nyhendebrev.