Nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Skien kommune

Dato:
14. november 2019 - 28. februar 2020
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Skien
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Skien kommune ved Klyve skole, Åfoss skole og Gulset ungdomsskole

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med Skien kommune ved Klyve skole, Åfoss skole og Gulset ungdomsskole. Tilsynet har hatt som formål å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å fatte vedtak om spesialundervisning.

Publisert 23.04.2020

Temaet for tilsynet inngår i felles nasjonalt tilsyn, og er et deltema under hovedtemaet spesialundervisning. Tilsynet har kontrollert om kommunen oppfyller kravene i opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4, forvaltningsloven §§ 2, 11, 17, 23, 24, 25 og 27 samt barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.

Hovedpunkter i tilsynet har vært:

  • Plikten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning
  • Saken skal være tilstrekkelig opplyst
  • Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen
  • Enkeltvedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett

I foreløpig rapport varslet vi kommunen om at vi ville fatte vedtak om pålegg om retting av ett lovbrudd. Fylkesmannen har tatt hensyn til tilbakemeldingen fra Skien kommune om at de har rettet lovbruddet, og avslutter tilsynet uten pålegg om retting. 

Se rapportene for mer informasjon. Se lenker på siden.

Du kan lese mer om spesialundervisning og tilsyn på Utdanningsdirektoratet sine sider. Se lenker på siden. 

Dato:
14. november 2019 - 28. februar 2020
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Skien
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Skien kommune ved Klyve skole, Åfoss skole og Gulset ungdomsskole