Landsomfattende tilsyn sosial og barnevern

Dato:
9. september 2019 09.00 - 11. september 2019 15.00
Sted:
Ennå ikke bestemt
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester i barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV

Sluttmøte for tilsynet er satt til 12. september 2019. 

Publisert 12.03.2019
Dato:
9. september 2019 09.00 - 11. september 2019 15.00
Sted:
Ennå ikke bestemt
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavd/Oppvekstavd
Målgruppe:
Personer som mottar tjenester i barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV