Nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Nome kommune

Dato:
28. september 2019 - 29. september 2019
Sted:
Nome kommune
Kommune:
Nome
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Oppvekst - Nome kommune, Holla 10-årige skole

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med Nome kommune/Holla 10-årige skole. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn og temaet har vært elevenes skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system.

Publisert 02.07.2019

Tilsynet har som formål å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens aktivitetsplikt i skolemiljøsaker jf. opplæringsloven Kapittel 9A og skoleeiers forsvarlige system jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Vi har funnet at kommunen/skolen ikke oppfyller regelverket på alle områder, og har konkludert med flere lovbrudd. Se rapporten for mer informasjon. 

Tilsynsrapporten er endelig. Nome kommune - Holla 10-årige har fått frist til 1. juni 2020 på å rette lovbruddene. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting jf. kommuneloven § 60 d.

Du kan lese mer om skolemiljø og tilsyn på Utdanningsdirektoratet sine sider. Se lenker på siden.

Dato:
28. september 2019 - 29. september 2019
Sted:
Nome kommune
Kommune:
Nome
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Oppvekst - Nome kommune, Holla 10-årige skole