Nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Porsgrunn kommune

Dato:
4. juli 2019 - 6. april 2020
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Porsgrunn
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Porsgrunn kommune ved Borge skole, Myrene skole og Vestsiden skole

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ført tilsyn med Porsgrunn kommune ved Borge skole, Myrene skole og Vestsiden skole. Tilsynet har hatt som formål å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder å fatte vedtak om spesialundervisning.

Publisert 23.04.2020

Temaet for tilsynet inngår i felles nasjonalt tilsyn, og er et deltema under hovedtemaet spesialundervisning. Tilsynet har kontrollert om kommunen oppfyller kravene i opplæringsloven §§ 5-1, 5-3 og 5-4, forvaltningsloven §§ 2, 11, 17, 23, 24, 25 og 27 samt barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.

Hovedpunkter i tilsynet har vært:

  • Plikten til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning
  • Saken skal være tilstrekkelig opplyst
  • Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om spesialundervisningen
  • Enkeltvedtaket skal informere om klageregler og innsynsrett

Vi har funnet at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder, og har konkludert med lovbrudd. Se rapporten for mer informasjon.

Tilsynsrapportene er endelige og kommunen har fått frist til 20. august 2020 på å rette lovbruddene. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting, jf. kommuneloven 60 d.

Du kan lese mer om spesialundervisning og tilsyn på Utdanningsdirektoratet sine sider. Se lenker på siden. 

Dato:
4. juli 2019 - 6. april 2020
Sted:
Skriftlig tilsyn
Kommune:
Porsgrunn
Ansvarlig:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Porsgrunn kommune ved Borge skole, Myrene skole og Vestsiden skole