BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20211115T235900 DTSTAMP:20210506T192834Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20211115T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt UID:e20585bc-5659-4727-9949-7519a006a9c9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Alle samiske elevar har rett til o pplæ\;ring i samisk\, uavhengig av kor dei bur i landet. Elevane vel sjø\;lv kven av dei tre samiske språ\;ka (nordsamisk\, lulesa misk eller sø\;rsamisk) dei ø\;nskjer opplæ\;ring i. Sku leeigar har det overordna ansvaret for at elevane sine rettar til samisk opplæ\;ring blir oppfylte.

Lenke: https://www.sta tsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/tilskudd/2021/11/tilskot-til-samisk opplaring-utanfor-samiske-distrikt/
Ansvarlig: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe: Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet. BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR