Tilskot til samisk opplæring utanfor samiske distrikt

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoleeiere i kommuner og friskoler

Alle samiske elevar har rett til opplæring i samisk, uavhengig av kor dei bur i landet. Elevane vel sjølv kven av dei tre samiske språka (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) dei ønskjer opplæring i. Skuleeigar har det overordna ansvaret for at elevane sine rettar til samisk opplæring blir oppfylte.

Publisert 02.03.2021

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark forvaltar statstilskot for samisk opplæring i kommunar utanfor samiske distrikt i nesten heile landet.

For å sikre at dei har tilstrekkeleg med pengar til utbetaling, treng dei informasjon om kva behov kommunane har. For skoleåret 2021/2022 er frist for frivillig innsending av prognose for timebehov 1. april. 

Frå og med skuleåret 2021/2022 skal kommunen/skuleeigar utanfor dei samiske forvaltingsområda søkje om tilskot for alle skulane sine på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfristen for statstilskot er 15. november.

Meir informasjon om samisk opplæring med lenker til prognoseskjema og søknadsskjema for tilskot finn du på nettsida til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på lenka til høgre. 

Søknadsfrist:
15. november 2021 23.59
Målgruppe:
Målgruppen er skoleeiere i kommunene og friskoler i hele landet.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Skoleeiere i kommuner og friskoler