Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fylkesmenn i Norge

Fylkesmann er tittelen både på en person og på en organisasjon. I 2019 ble flere fylkesmannsembeter sammenslått, og noen embeter dekker nå to eller tre fylker. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.01.2019

Fylkesmenn oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode for seks år av gangen. En person kan være fylkesmann i to perioder, altså tilsammen tolv år. 

 

Fylkesmann i Agder:

Stein A. Ytterdahl (født 1951) ble fylkesmann i Aust- og Vest-Agder 1. januar 2016 da Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder ble slått sammen til ett embete. Fra nyttår 2019 er navnet på embetet endret til Fylkesmannen i Agder. Ytterdahl kom fra stillingen som rådmann i Trondheim kommune. Han har tidligere vært ordfører i Farsund kommune, administrerende direktør i Boliden Odda AS, direktør for høyere utdanning ved BI og administrerende direktør i Bredero Price Norway. Ytterdahl har også hatt mange ulike verv, både som styreleder og styremedlem. Ytterdahl er utdannet sivilingeniør.

Fylkesmann i Vestland:
Lars Sponheim (født 1957) er fylkesmann i Vestland fra januar 2019. I perioden 2009–2019 var han fylkesmann i Hordaland. Sponheim var leder av partiet Venstre i 14 år og stortingsrepresentant for Hordaland. Han var nærings- og handelsminister 1997–2000 og landbruksminister i perioden 2001–2005. Sponheim er utdannet landbruksøkonom.  

Fylkesmann i Møre og Romsdal:
Else-May Botten (født 1973) ble utnevnt til fylkesmann i oktober 2018, men tiltrår embetet først i 2021 når hun går av som stortingsrepresentant. Botten ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i 2009. Hun har hatt verv i Arbeiderpartiet, ulike styreverv og har også vært leder for studieforbundet AOF i Møre og Romsdal. Botten har gjennomført studier ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Vestfold. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst et midlertidig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal. Inntil videre er Rigmor Brøste (født 1965) fungerende fylkesmann. Brøste er til vanlig assisterende fylkesmann i Møre og Romsdal. 

Fylkesmann i Nordland: 
Tom Cato Karlsen (født 1974) ble fylkesmann i januar 2019. Karlsen kom fra stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø.  Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen FrP. Karlsen utdannet seg som lege ved Semmelweiss University i Budapest, Ungarn. Karlsen er dessuten i ferd med å avslutte MBA-studiet (Master of Business Administration) ved Handelshøgskolen i Bodø. Karlsens yrkeserfaring er utover det politiske arbeidet knyttet til ulike legestillinger.

Fylkesmann i Innlandet:
Knut Storberget (født 1964) er fylkesmann i Innlandet fra januar 2019. Storberget var i perioden 2001–2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark. Han var justisminister i årene 2005–2011. Storberget er utdannet jurist og har mange års erfaring som advokat i eget og andres advokatfirma.

Fylkesmann i Oslo og Viken 
Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i Oslo og Akershus i januar 2011. Fra nyttår 2019 er hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år (1993–2005) og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.

Fylkesmann i Rogaland
Bent Høie (født 1971) ble utnevnt til fylkesmann høsten 2018, men tiltrår embetet først i 2021 når han går av som stortingsrepresentant. Han var helse- og omsorgsminister i perioden oktober 2013 – januar 2018, og er fra januar 2018 helseminister. Høie har vært stortingsrepresentant for Rogaland Høyre fra 2001 og vil være det frem til oktober 2021. Høie tok grunnfag i jus ved Universitetet i Bergen og har et 2-årig studium i hotelladministrasjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utlyst et midlertidig embete som fylkesmann i Rogaland frem til høsten 2021. Inntil videre Magnhild Meltveit Kleppa fortsatt fylkesmann.

Fylkesmann i Trøndelag 
Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Jenssen har sin utdanning fra Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han var Høyre-stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag i perioden 2013-2017. Fylkesmannen i Trøndelag har kontorer i Steinkjer (hovedkontor), Trondheim, Røros og Snåsa.

Fylkesmann i Troms og Finnmark
Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i Troms i oktober 2017. Fra nyttår 2019 er hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært stortingsrepresentant for Høyre i 12 år. I 2013 ble hun fiskeriminister og var en periode også europaminister. 

Fylkesmann i Vestfold og Telemark
Per Arne Olsen (født 1961) ble fylkesmann i Vestfold i 2016. Fra nyttår 2019 er han fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Olsen var ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009, og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 20013. Fra 2013 til 2016 var han seniorrådgiver i PR-byrået Gambit Hill+Knowlton. Olsen er utdannet på Forsvarets Høgskole. 

 

Kilder:

  • Store norske leksikon
  • Regjeringen.no
  • Wikipedia.no
  • Fylkesmannen.no