Steinvika naturreservat

Steinvika naturreservat.
Steinvika naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Steinvika er vernet for å frede en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Reservatet ligger på et kommunalt friareal sør for Langesund. I vest følger vernegrensa sjøkanten.

I Steinvika kan en på flere steder tydelig se lagdelte bergarter som er typiske for Oslofeltet. Disse er fra den geologiske perioden ordovicium. I fjellet som stikker fram kan en se flere typer fossiler.  Steinvika naturreservat har også områder med særpreget vegetasjon, og floraen i seg selv har stor verneinteresse.Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding