Røsskleiva naturreservat

Røsskleiva naturreservat.
Røsskleiva naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Røsskleiva er en del av området fra Langesundstangen til Stathelle i Bamble, hvor en finner noen av de største sammenhengende kalkfuruskogene i Norge. Området har en rik flora med flere sjeldne arter, og er også et viktig friluftsområde. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

I reservatet finnes alle kjente utforminger av kalkfuruskogen i Grenland. Vegetasjonen i området er svært variert sammensatt, særlig i området ved Salen. Skogene er frodige og urterike, med mange ulike arter av busker. Reservatet regnes som det viktigste referanseområdet for kalkfuruskogene i Grenland. Røsskleiva er verneverdig også i nordisk sammenheng.

Røsskleiva er fredet for å bevare et representativt kalkfuruskogområde som referanseområde for kalkfuruskog på kambrosilurberggrunn i Grenland.

Et referanseområde er et område med en spesiell naturtype som får utvikle seg med minimal menneskelig påvirkning, og som kan brukes som sammenligningsgrunnlag når en skal vurdere hvilke effekter ulike påvirkningsfaktorer har på naturen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.