Nustad naturreservat

Nustad naturreservat.
Nustad naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Nustad naturreservatet ligger nordvest for Langesund, og er et meget artsrikt område som langt på vei er urørt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Nustad naturreservat består i stor grad av kalkfuruskog, men en kan også finne innslag av andre vegetasjonstyper, som svartor-sumpskog. På bergkanten mot sjøen vokser karakteristisk, kronglet furu. Området har ellers en uvanlig stor forekomst av den eviggrønne klatreplanten bergflette (eføy).

Nustad er fredet for å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kalkfuruskogområde med en rik og variert flora.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding