Lindholmane naturreservat

Lindholmane er fredet for å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Området dekker tre atskilte holmer ved Lindholmane øst for Kjønnøya i Bamble. Fredningen gjelder også sjøarealene rundt holmene innenfor en avstand på 0–50 m fra land. Som i mange sjøfuglreservater er det ferdselsforbud til lands og til vanns i Lindholmane naturreservat fra 15. april til 15. juli.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding