Krogshavn plantefredningsområde

Krogshavn plantefredningsområde i Bamble er ei 100 m lang, 4 m brei og 1 m dyp grøft ved Krogshavn leirplass.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Området er verneverdig på grunn av forekomsten av den svært sjeldne karplanten sprikesøtgras. Sprikesøtgras er klassifisert som kritisk truet i Norsk rødliste for arter (2015). I Krogshavn plantefredningsområde vokser arten spredt i bunnen av grøfta i blanding med mannasøtegras. Vanlige arter langs grøfta er ellers bekkeveronika, strandrør, greinmjølke, skogsivaks, kattehale, strandvann, engminneblom, åkerdylle og paddesiv.

Området er fredet for å bevare en lokalitet for den sjeldne og truete plantearten sprikesøtgras og dens livsmiljø.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding