Kiletjernene naturreservat

Kiletjernene naturreservat.
Kiletjernene naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kiletjernene er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Kileternene naturreservat ligger sørvest for Haukedalsvannet i Bamble. Reservatet er ei næringsrik gjengroingsmyr rundt to vann, og er et viktig område for våtmarksfugler. Av hensyn til hekkende fugl er det ferdselsforbud i reservatet fra 15. april til 15. juli.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding