Grøssås naturreservat

Grøssås naturreservat er et skogområde som ligger i et kollelandskap ned mot Hellestveitvann-Mevann i Bamble. Reservatet omfatter et areal med til dels bratte sør- og sørøstvendte lier ned mot vannene. I disse sørøstvendte liene finner en et uvanlig stort, intakt og nesten sammenhengende område med lågurt-eik(linde)skog.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Grøssås er fredet for å bevare et tilnærmet urørt naturområde med rik edelløvskog som inneholder sjelden, truet og sårbar natur.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding