Gjermundsholmen naturreservat

Gjermundsholmen naturreservat.
Gjermundsholmen naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Reservatet ligger på nordvestre del av Gjermundsholmen ved Stathelle. Berggrunnen består av kalkrike bergarter fra de geologiske periodene kambrium og silur (kambro-silur), og gjennom store deler av reservatet går et vestvendt brattheng. Området er egenartet med flere sjeldne arter av lav, samt naturtypene havstrand og kalktørrenger med forekomst av flere sjeldne plantearter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Området er fredet for å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Som lokalitet for sjeldne lavarter er området av stor betydning for bevaring av artsmangfoldet på nasjonalt nivå. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseområde.

 

Referanseområder er områder med spesielle naturtyper som får utvikle seg med minimal menneskelig påvirkning, og som kan brukes som sammenligningsgrunnlag når en skal vurdere hvilke effekter ulike påvirkningsfaktorer har på naturen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding