Gårdemma naturreservat

Gårdemma naturreservat.
Gårdemma naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Gårdemma naturreservat er ei grunn vik med tilgrensende landareal som ligger innerst i Bambles del av Vollsfjorden, sør for Langøya. Området er egenartet med strandeng og variert strandsumpvegetasjon hvor en finner flere sjeldne plantearter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Gårdemma er fredet for å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseområde.

Referanseområder er områder med spesielle naturtyper som får utvikle seg med minimal påvirkning fra mennesker, og som kan brukes som sammenligningsgrunnlag når en skal vurdere hvilke effekter ulike påvirkningsfaktorer har på naturen.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding