Digital oppstartkonferanse for "Robust småskala grønt"

17. september 12-13.30 kan du få høyre meir om kva for problem og moglegheiter småskala produsentar møter.

Publisert 23.08.2021

Resultat frå Nibio- undersøking blir presentert. Konferansen er starten på eit treårig prosjekt for å lyfte småskala grønt over heile landet. Målet er å skapa eit nasjonalt nettverk som kan samla alle som dyrkar og er interesserte i slik produksjon og sjå til at dei får høg kunnskap om produksjon og sal.