Lokalmatprogrammet

Produksjon av mat med lokal identitet er et viktig satsingsområde for å utvikle nye næringer på matområdet. Hovedmålet med lokalmatprogrammet er økt verdiskaping i primærproduksjonen gjennom å bidra til utvikling, produksjon, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.03.2019

Statsforvalteren har hovedansvaret for å være pådriver for Lokalmatprogrammet. Utviklingsprogrammet skal skape økt vekst og verdiskaping innen lokalmat, reiseliv, reindriftsnæringen, Inn på tunet, innlandsfiske og andre tilleggsnæringer basert på landbrukets ressurser. Programmet skal stimulere til økt lønnsomhet og konkurranseevne gjennom bedriftsutvikling, samarbeid, kompetanse og omdømmeaktiviteter.
Programmet skal virke sammen med landbrukets andre ordninger for bedriftsutvikling (investeringsstøtte, lån og rentestøtte, etablererstipend, jfr. IBU-midler) og med de generelle bedriftsrettede ordningene Innovasjon Norge tilbyr.