Kompetansenettverket for lokalmat

Små matbedrifter med inntil 10 ansatte kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping på matområdet.

Publisert 26.03.2019, Sist endret 09.08.2021

Norge er delt inn i fem Kompetansenav som utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøkordning som er tilpasset bedriftenes behov. I tillegg til disse fem regionale Kompetansenavene, tilbyr også Matmerk kompetanse innen markedstjenester for samme målgruppe.

Vestfold og Telemark hører til Kompetansenettverket region Øst. Tilbudene er imidlertid tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor du holder til. Se kurstilbud høsten 2021 her.

Besøksordningen
Gjennom Besøksordningen kan du få tilbud om et gratis besøk av en aktuell rådgiver inn i din egen virksomhet. Det kan være en person fra et matfaglig miljø eller annet basert på det behovet du måtte ha. I løpet av besøket kan du få en enkel analyse for å kartlegge dagens situasjon, potensialet og behov.
• Produkt- og prosessutvikling
• Testproduksjon
• HACCP, holdbarhet og hygiene
• Regelverkskrav og kundekrav
• Markedsføring og merkevarebygging
• Design
• Distribusjon og priskalkulasjon
• Bedriftsutvikling og strategier

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges "Utviklingsprogram - landbruks- og reinsdriftsbasert vekst og verdiskaping".

Kontaktinformasjon

Nofima
Navet i Øst-Norge
Nofima, Postboks 210, Osloveien 1, 1431 Ås
Kontakt: Stine Alm Hersleth, tlf. 64 97 03 20
stine.alm.hersleth@nofima.no

https://nofima.no/program/lokalmatprogrammet/


Kurstilbud høsten 2021

 

Kurs i nedskjæring, økt utbytte av slakteskrotten

Vedl å ta i bruk et nytt nedskjøringsmønster for storfe og storvilt, kan man øke verdien på slakteskrotten, slik at dette fører til at man sitter igjen med mer høyverdieprodukter enn ved tradisjonell nedskjæring.

Dato: 30.-31. august 2021

Påmeldingsfrist: 21. august 2021

Kontaktperson: Tom Chr. Johannessen, tom.chr.johannessen@nofima.no

For mer informasjon klikk her Kurs i nedskjæring, økt utbytte av slakteskrotten | Nofima


Kurs i surdeigsbaking

Dette er et praktisk kurs i baking der fokus ligger på forskjellige teknikker og prosesser rundt surdeig samt hvordan man kan bruke dette for å gi variasjon i produktets smak og konsistens.

Dato: 31. august - 1. september 2021

Påmeldingsfrist: 18. august 2021

Kontaktperson: Fredrik Andersen, fredrik.andersen@nofima.no

For mer informasjon klikk her Kurs i surdeigsbaking | Nofima


Videregående kurs i spekematproduksjon

Kurset vil fokusere på produksjon og foredlingsprosesser av hele spekematprodukter samt spekepølser fra ulike dyreslag. Det vil være økt fokus på bruk av melkesyrebakterier for å oppnå spekepølser og hel spekemat med ulik smaksprofil.

Dato: Samling 1: 7.-8. september 2021

Samling 2: 27.-28. september 2021

Påmeldingsfrist: 29. august 2021

Kontaktperson: Tom Chr. Johannessen, tom.chr.johannessen@nofima.no

For mer informasjon klikk her Videregående kurs i spekematproduksjon | Nofima


Kurs i foredling av grønnsaker

I løpet av kursdagene vil det bli lagt vekt på riktig behandling fra råvare til ferdig produkt gjennom bl.a. valg av utstyr, varmebehandling, tilsetnings- og hjelpestoffer, emballering og lagring.

Dato: 14.-15. september 2021

Påmeldingsfrist: 1. september 2021

Kontaktperson: Cecilia Midtsund Kippe, Cecilia.kippe@nofima.no

For mer informasjon klikk her Foredling av grønnsaker | Nofima


Kaffegodt - kurs med søte deiger

Kurset har fokus på produkter tilpasset kaffen eller julehøytiden. Kurset legger opp til at du skal lære mens du baker.

Dato: 28. september 2021

Påmeldingsfrist: 15. september 2021

Kontaktperson: Fredrik Andersen, fredrik.andersen@nofima.no

For mer informasjon klikk her Kaffegodt – dagskurs for søte deiger | Nofima


Dagskurs i produksjon av hel spekemat

Jevn kvalitet på spekematen du produserer er viktig for at kundene kan føle seg tygge på at de får det de er på jakt etter. På dette kurset er målet å øke deltakernes forståelse av hva som skjer og hvordan det kan påvirke spekematen.

Dato: 29. oktober 2021

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2021

Kontaktperson: Tom Chr. Johannessen, tom.chr.johannessen@nofima.no

For mer informasjon klikk her Dagskurs i produksjon av hel spekemat | Nofima