Mat og måltidsglede

Oppdatert 02.07.2021

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


02.07.2021

Sesongkalender for frukt, bær, grønsaker og potet

Denne kalenderen skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.


12.02.2021

Matnasjonen Noreg

Regjeringa la i dag fram strategien Matnasjonen Noreg. Bak denne strategien stend Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.


Dokumenter

Matforum

Matforum Telemark - Et nettverk på Facebook for alle som arbeider med mat og matkultur i ulike sammenhenger og med ulike arrangementer i fylket vårt.