Ragn-Sells AS - søknad om overtakelse av tillatelse Versvikvegen 16 Porsgunn

Høringsfrist:
5. september 2020

Ragn-Sells AS har søkt om å få ta over tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for avfallsanlegget i Versvikvegen 16 i Porsgrunn. Samtidig søkes det om endring av gjeldende tillatelse for anlegget.

Publisert 07.08.2020

Søknaden gjelder:
- mottak, sortering, lagring og behandling av husholdning- og næringsavfall
- mottak og lagring av frityrfett/olje
- mottak, sanering og lagring av kasserte kjøretøy
- mottak, sortering, omlasting og lagring av elektrisk- og elektronisk avfall
- mottak, sortering, omlasting og lagring av farlig avfall

Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen innen 05.09.20.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no