Høring - Nortura Eggprodukter AS

Høringsfrist:
20. september 2019

Nortura Eggprodukter AS søkte 28.06.18 om endring av tillatelsen etter forurensingsloven.

Publisert 21.08.2019

Søknaden er oppdatert per 12.04.19.

Endringen gjelder økt produksjon og økte utslipp av fosfor og organisk stoff i prosessavløpsvannet som går til kommunalt avløpsanlegg.

Tillatelsen omfatter også utslipp til luft inkl. lukt, støy og håndtering av avfall.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes innen 20.09.19 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, PB. 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no