Svømmeopplæring i barnehager

Kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2020

Utlysning av midler

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark utlyser midler til svømmeopplæring i barnehager. Fylkesmannen har fått tildelt 4 940 000 kroner til formålet i 2020. Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan for 2020 søke om inntil 1 900 kroner i tilskudd per barn. Tilskuddssatsen er fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

Mål for tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter.

Målgruppe

Barn i alderen 4-6 år i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Vestfold og Telemark.

Søknad

Søknad skal inneholde;

  • Hvor mange barn i barnehagen man ønsker å gi svømmeopplæring til
  • Hvor svømmeopplæringen skal foregå
  • En beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen, samt kopi av avtale som er inngått med ansvarlig aktør for svømmeopplæringen.
  • Kommunens/den frivillige organisasjonens kontonummer og adresse
  • Frivillige organisasjoner som søker om tilskudd må ha inngått en avtale om svømmeopplæring med en barnehage på forhånd. Avtalen må omfatte en beskrivelse av et fullverdig opplæringstilbud, og skal vedlegges søknaden.

Søknader som beskriver et samarbeid mellom barnehager/kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

Det kan kun søkes om ett kalenderår om gangen. Dersom den tildelte rammen ikke skulle være tilstrekkelig i forhold til søknadsmengden, vil Fylkesmannen prioritere søknadene. Følgende to områder vil bli prioritert:

  • Barnehager som ikke har søkt om eller mottatt tilskudd til svømming tidligere år.
  • Barn med skolestart 2020 for å sikre fokus på svømmeopplæring før skolestart. Søknad fra den enkelte barnehage vil bli kontrollert mot barnehagens årsmelding per 15. desember 2019 i BASIL.

Søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark per e-post: fmvtpost@fylkesmannen.no merket «Tilskudd for svømming i barnehager 2020». Vi ber om at søknader sendes samlet fra hver kommune.

Informasjon om tilskuddet finnes på utdanningsdirektoratets nettsider; Svømming i barnehager.

Søknadsfrist er 24. februar 2020.

 

Kontaktpersoner