Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Smitta held seg stabil men minkar nokre stader

Det er aukande smitte i nokre av kommunane i område Telemark frå veke 12 til veke 13. Stabil eller ingen smitte ut over dette.

Publisert 30.03.2021

Skien kommune rapporterer om mange eller fleire smitta med ukjent smitteveg.

Risikonivået blir vurdert som stabilt høgt eller søkkande i dei tidlegare Vestfoldkommunane og stabilt eller stigande i dei tidlegera Telemarkkommunane.

Samla risikonivå i fylket blir vurdert til eit framleis stabilt risikonivå 3 (auka spreiing). Du finn oversikt over dei ulike risikonivåa her.

Les heile situasjonsrapporten for veke 13 under «Dokumenter».

Du finn det oppdaterte korona- og vaksinasjonskartet for Vestfold og Telemark ved å klikke på kartet.