Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Uendra risikobilete dei fyrste dagane etter påska

Samla for fylket er vurderinga at me framleis ligg på eit stabilt risikonivå 3 (auka spreiing). Du finn oversikt over dei ulike risikonivåa her.

Publisert 07.04.2021

Antalet som har testa seg har gått kraftig ned, frå 12 135 i veke 12 til 7 055 i veke 13. Andel positive blant dei som testar seg ligg likevel uendra på 2,7%. 

Les heile situasjonsrapporten for veke 14 under «Dokumenter».

Du finn det oppdaterte korona- og vaksinasjonskartet for Vestfold og Telemark ved å klikke på kartet.