Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vil du bidra som helsepersonell for asylsøkere som kommer til Norge?

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider