Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utvidelse av skadefellingstillatelse på én ulv i Vest-Agder til fire nye kommuner

Fylkesmannen vedtar med øyeblikkelig virkning å utvide det geografiske området for tillatelse til felling av én - 1 - ulv til også å gjelde kommunene Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Flekkefjord.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.08.2015

Statens naturoppsyn (SNO) har undersøkt to døde lam ved Haddeland, to km sørøst for Moi i Kvinesdal kommune om kvelden 1. august. SNO antar at det er ulv som har forårsaket dette. Dette har skjedd rundt kl. 04.00 i dag. Dette kommer i tillegg til tidligere undersøkte døde sau og lam ved Manflå i Marnardal kommune om kvelden 28. juli, observerte spor av ulv i Birkenes kommune, Aust-Agder onsdag 22. juli og sporregistrering av ulv ved Ropstad i Vennesla kommune søndag 26. juli. Ved Ropstad ble det også gjort synsobservasjoner av mulig ulv.

Fylkesmannen vurderer det slik at det er sannsynlig at de nye registreringene av lam antatt drept av ulv ved Haddeland i Kvinesdal kommune, skyldes den samme ulven som tidligere har drept sau og lam i Marnardal. Både kunnskap om ulvens vandringsmønster og erfaringer fra tidligere besøk av ulv i fylket tilsier at en ulv lett kan bevege seg over den aktuelle avstanden i løpet av tre-fire døgn. Vi finner det derfor riktig å utvide det geografiske virkeområdet for skadefellingstillatelsen til også å omfatte Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Flekkefjord kommuner.

Fylkesmannen vedtar derfor å utvide det geografiske området for tillatelse til felling av én - 1 - ulv i perioden fra og med 29. juli til og med 11. august 2015, slik at tillatelsen også gjelder kommunene Kvinesdal, Sirdal, Farsund og Flekkefjord fra i dag. Varigheten av tillatelsen endres ikke.