Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skadefellingstillatelse på én ulv i hele Vest-Agder i to nye uker

Fylkesmannen i Vest-Agder har gitt skadefellingstillatelse på én ulv i hele Vest-Agder i perioden 12. - 25. august 2015.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.08.2015

Fylkesmannen i Vest-Agder gir skadefellingstillatelse på én ulv. Tillatelsen gjelder i hele Vest-Agder fylke. Tillatelsen gis med to ukers virkning fra og med 12. august til og med 25. august 2015. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Fellingstillatelsen er gitt til det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder.

Fylkesmannens avgjørelse kan etter forvaltningslovens §§ 28 og 29 påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra vedtaket er kjent. Eventuell klage sendes til Fylkesmannen.