Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2015

Søknadsfristen er 20. august med unntak av tilskudd til drift av beitelag, der søknadsfristen er 15. november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2015

Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke om tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk fra 1. august på Altinn via http://www.landbruksdirektoratet.no/. Søker du RMP-tilskudd for første gang, anbefaler vi at du søker produksjonstilskuddet minst en dag før. Da vil de eiendommene du søkte produksjonstilskudd for allerede være utfylt.

Dersom du har en godkjent RMP-søknad fra 2014, vil eiendommene fra denne være forhåndsutfylt på eiendomslisten i Altinn/ eStil.

Dersom du ikke kan søke om tilskudd til regionale miljøtiltak elektronisk, kan du laste ned søknadsskjema fra Fylkesmannens nettside. Har du problemer med dette, kan du henvende deg til landbruksforvaltningen i kommunen.

Fylkesmannen vil i løpet av juli sende informasjon om hvordan en søker elektronisk til alle som søker produksjonstilskudd i 2014. Denne informasjonen ligg også her i høyre spalte.

I Infomasjonsheftet om regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2015 kan du lese mer om tilskuddene.
 

Tilskuddsordningene er gruppert etter ulike miljøtema: