Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark

Investeringstiltaka skal medverke til betre utnytting av beiteområda, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområda. Søknadsfristen for 2015 er sett til 1. februar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.10.2014

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark