Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utlysning tilskudd - Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.12.2015

Tilskuddet forvaltes i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Kontakt fylkesmannsembetet som behandler søknader for ditt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB) eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning. 

Følg link til søknadsskjema som sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for region sør ( søknader fra kommuner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder).

Postadresse: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Mailadresse: fmavpost@fylkesmannen.no

Søknadsfrist 1. mars 2016