Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylksmannen oppfordrer kommunene til å bidra

Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. Hvis situasjonen vedvarer, vil Utlendingsdirektoratet ikke være i stand til å håndtere situasjonen på egenhånd. Fylkesmannen har derfor opprettet en beredskapshendelse og overvåker situasjonen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.10.2015

I brev datert 1. oktober oppfordrer Fylkesmannen  kommunene til følgende:

  • Øke tempoet i bosettingen
  • Kartlegge lokaler sok kan benyttes til mottak, og rapportere til UDI
  • Prioritere søknader om bruksendringer til asylmottak
  • Påse at det er tilstrekkelig med legetjenester
  • Øke kompetansen og kapasiteten om migrasjonshelse i helsestasjoner
  • Gjennomgå egne rutiner for bestilling og bruk av tolk.

Fylkesmannen deltar på ukentlige telefonmøter med UDI og andre etater nasjonalt.

Her er brevet som ble sendt til kommunene.