Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fastlegekapasitet en utfordring for asylsituasjonen

Flere kommuner sier at mangel på legekapasitet er en utfordring ved rask og stor flyktningeankomst. Fylkesmannen har nå laget en oversikt over ledige fastlegeplasser i kommunene i Oppland, til informasjon for kommuner og de som etablerer mottak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I telefonmøte mellom kommunene og Fylkesmannen i Oppland 13. oktober, kommenterte flere kommuner at mangel på legekapasitet er en utfordring når nye mottak etableres raskt.

Både kommunene og de som etablerer mottak (UDI, IMDi, Bufetat) kan ha nytte av i vite antall ledige plasser hos fastlegene i den enkelte kommune. For å få en oversikt over ledige plasser hos fastleger i fylket, har Fylkesmannen tatt ut data fra HELFO.

Eksempler på mulig bruk av antall ledige fastlegeplasser er:

  • I kommunenes egne analyser av behov for flere fastlegehjemler, i normal situasjon og ved stor tilflytting.
  • I samarbeid mellom nærliggende kommuner som ønsker å «spille på» hverandres ledige lister (jf. at fastlegeordningen gir mulighet for å velge fastlege utenfor egen kommune).
  • I forbindelse med en eventuell sterkere kommunal styring av allmennlegetjenesten. Ved etablering av mottak, kan kommunen velge å lage en “tilsynslegeordning”, f.eks. finansiert av deler av vertskommunetilskuddet, trygderefusjoner og egenandeler.
  • Som analysegrunnlag for UDI, IMDi og Bufetat når de skal vurdere etableringer av mottak av ulik type. 

Ledige plasser hos fastleger i Oppland 13.10.2015 er slik: (NB! tallene endrer seg kontinuerlig)
Lillehammer: 1093
Dovre: 1407
Gjøvik: 381
Nord-Fron: 6
Øyer kommune: 422
Søndre Land: 640
Nordre Land: 362
Gran: 1341
Lunner: 2404
Jevnaker: 987
Øystre Slidre: 0
Vestre Slidre: 266
Sør- Aurdal: 1225
Sør- Fron: 242
Vestre Toten: 624
Østre Toten: 1123
Lesja: 90
Vang: 986
Vågå: 312
Gausdal: 240
Skjåk: 49
Lom: 109
Nord – Aurdal: 88
Ringebu: 895
Sel: 118
Øyer: 243