Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Voksenopplæring - etterutdanningskurs 17. oktober 2014

Dato:
17. oktober 2014 09.30 - 15.00
Sted:
Rica Dyreparken hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Vest-Agder & VOX
Målgruppe:
LÆRERE OG LEDERE SOM UNDERVISER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG LÆRERE SOM GIR GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

I samarbeid med VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) inviterer Fylkesmannen i Vest-Agder til etterutdanningskurs.

 

Publisert 21.08.2014

Målgruppen for etterutdanningskursene er både lærere og ledere i den kommunale voksenopplæring og i asylmottak hvor det undervises etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og lærere og ledere i den kommunale voksenopplæringen hvor det undervises etter opplæringslovens § 4A-1. Lærere og ledere fra opplæringsinstitusjoner som har avtale med kommunen om opplæring etter introduksjons-loven eller etter opplæringslovens § 4A-1 er også omfattet av etterutdanningskursene.

Programmet er i år lagt opp slik at vi har tre paralleller. Parallellene A og B er spesielt rettet mot de som underviser etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Parallell C er spesielt rettet mot de som underviser etter opplæringslovens § 4A-1 (grunnskole). Se program i høyremenyen.

Kurset er gratis. Deltakerne må selv dekke reise og eventuelle vikarutgifter.

Påmelding:

  • Påmelding innen 03. oktober 2014. Påmeldingen er bindende.
  • Det er bare anledning til å bruke elektronisk påmelding til dette kurset
  • Vær oppmerksom på at påmeldte som ikke avbud blir fakturerte for en dagpakke.
Dato:
17. oktober 2014 09.30 - 15.00
Sted:
Rica Dyreparken hotell
Arrangør:
Fylkesmannen i Vest-Agder & VOX
Målgruppe:
LÆRERE OG LEDERE SOM UNDERVISER I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG LÆRERE SOM GIR GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE