Tilskudd til fjellandbruksprosjekt i Trøndelag 2022

Søknadsfrist:
25. november 2022
Målgruppe:
Bærekraftig fjellandbruk og utnyttelse av gårdens ressurser
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruk
Hvem kan søke:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig landbruk og til utnyttelse av gårdens ressurser. Midlene skal gå til fellesprosjekt som støtter opp under denne målsetningen.

Publisert 01.02.2022

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig landbruk og til utnyttelse av gårdens ressurser. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til lokal mat og reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.  

Det er et mål at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tilretteleggende tiltak som kommer mange til gode, prioriteres. Prosjektene må være innenfor mål og tiltakspunkter i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-25.  

Tilskudd kan gis til kommuner, organisasjoner, institusjoner, og ulike former for samarbeidsgrupperinger. Vi oppfordrer til samarbeid mellom kommuner. Prosjektene skal være tydelig forankret i næringa. Prosjekter må vise at det dreier seg om fjellandbruket i Trøndelag.

Dette er siste året med tilskuddsmidler i en fire-årig satsing fra 2019-2022, framforhandlet i jordbruksavtalen. Det kan gis inntil 75 % tilskudd. For å få mest mulig verdiskaping av midlene, ønsker vi at kommunene, næringa og andre finansieringskilder legger midler i potten, i tillegg til engasjement og egeninnsats.  

Fjellandbruket i Trøndelag gjelder for kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Meråker, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Søknad: På vedlagt søknadsskjema med utfyllende vedlegg. Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no  

 

Søknadsfrist:

Søknadene blir behandlet forløpende med søknadsfrist 15.mars - 25.november 2022. Gi oss gjerne beskjed om dere jobber med prosjekter. Vi bidrar gjerne med råd og veiledning.

Søknadsfrist:
25. november 2022
Målgruppe:
Bærekraftig fjellandbruk og utnyttelse av gårdens ressurser
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruk
Hvem kan søke:
Kommuner, organisasjoner, institusjoner