Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Aktivt og informativt samråd

Hele "landbruksfamilien" i Troms har nettopp vært samlet til samråd for gjensidig informasjon, oppdatering og drøfting av felles utfordringer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2015

Landbruksfamilien er alle som arbeider for og med landbruket i Troms som faglagene, de økonomiske organisasjonene, landbruksrådgivingen, forvaltningen, FoU-miljøer mfl.

Alle presentasjonene var informative og godt forberedte. Med fare for å gjøre noen urett, vil vi spesielt nevne det meget interessante foredraget til adm. direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein. Hun ga innhold til begrepet "bioøkonomi" og poengterte den viktige rollen primærnæringene med tilgrensede aktiviteter vil spille i "det grønne skiftet".