Dusør for å registrere rovvilt

Foto: Cecilie Sønsteby

Har du sett spor etter, tatt bilde av eller plukket hår eller møkk fra noen av våre store rovdyr i Troms eller Finnmark? Meld ifra til Statens naturoppsyn og du kan ha rett på dusør. 

Publisert 04.11.2022, Sist endret 04.11.2022

Registrering av fredet rovvilt er en viktig del av rovviltforvaltningen i Norge. Mye av registreringen gjøres på frivillig basis. For registreringssesongen 2020/2021 utbetalte statsforvalteren til sammen 227 000,- for 51 dusørverdige dokumentasjoner på bjørn, jerv og gaupe. I registreringssesongen 2022/2023 kan du være en av de heldige mottakerne!


Statsforvalteren i Troms og Finnmark betaler dusør til den som registrerer følgende:

Gaupe
Tips som leder til første dokumentasjon av gaupefamilie/mor med unger kan utløse dusør på 15 000 kroner. Tips om tidligere dokumenterte gaupefamilier i samme registreringssessong kan gi en dusør på 5 000 kroner.

Jerv
Tips som leder til dokumentasjon av jerveyngling/mor med valper som er ukjent for forvaltningen, kan utløse dusør på 15 000 kroner.

Dusør på 1 500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et kjent/ukjent individ av jerv hvert år.

Kongeørn
Dusør på 5 000 kroner for innmelding av kongeørnreir som ikke er kjent av forvaltningen fra før.

Bjørn
Dusør på 1 500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere kjent individ av bjørn hvert år.

Dusør på 3 500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere ukjent individ av bjørn.

Innsamling av bjørnemøkk
Ønsker du å samle bjørnemøkk? Råd og instrukser finner du på Rovdata ved å klikke her.

Vis respekt for rovdyrene
Statsforvalteren er opptatt av god dyrevelferd og ønsker ikke at du skal jage vilt på jakt etter dusør, spesielt ikke mor med unger. Hvis du observerer mor med unger, ta kontakt med Statens Naturoppsyn. Som tipser får du likevel dusøren.

Her finner du ditt lokale Statens naturoppsyn.


Registrer dine rovviltobservasjoner i «Skandobs»
Skandobs er en nettjeneste hvor alle kan rapportere sine observasjoner av bjørn, jerv, gaupe og ulv. Ved å rapportere dine observasjoner, bidrar du til kunnskapen og leveområder og antall rovdyr i Skandinavia. Skandobs er tilgjengelig for nettleser (www.skandobs.no) og gratis app til Android eller iOS-enhet.

Les mer om Skandobs og lag din bruker ved å klikke her.

Spørsmål?
Ta kontakt med Statsforvalteren om du har spørsmål om dusørordningen eller rovviltforvaltning generelt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner