Forsinkelse i behandling av erstatning for rein av fredet rovvilt 2019/2020

Statsforvalteren er begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2019 / 2020, men er forsinket. Forventet utbetaling rundt 1. november. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2020

Grunnet tekniske utfordringer med en av databasene som vi bruker i arbeidet er Statsforvalteren noe forsinket med behandlingen av erstatningsvedtakene i år. Vedtaksbrev og utbetaling kan forventes rundt 1. november 2020. 

Vi beklager dette! 

Kontaktpersoner