Behandling av erstatning for rein drept av fredet rovvilt 2018/2019

Fylkesmannen har begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2018/2019. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.10.2019

Når kommer erstatningsvedtaket

Vedtak om erstatning blir sendt ut fortløpende så snart de enkelte søknader er behandlet. Vi kan ikke si noe konkret om når det enkelte vedtak vil bli utbetalt før uke 44 og ber om at henvendelser som gjelder utbetaling av erstatningen venter til da.