Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

4. mai trer motorferdselforbudet i kraft, men kommunene kan søke om å få forlenget åpning av løypene. Her finner du oversikt over snøskuterløyper som er åpne etter 4. mai i Troms og Finnmark. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.04.2020

Statsforvalteren har mottatt søknader fra Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Lebesby, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Måsøy, Hammerfest, Alta og Loppa om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai.

Vinteren 2020 har reindrifta opplevd en ekstraordinær beitekrise. Reinen er derfor spesielt sårbare for forstyrrelser denne våren. Statsforvalteren har ikke gitt forlenget åpning av snøskuterløyper uten at det er gitt samtykke fra reindriften til dette.

Du finner oversikt over åpne skuterøyper etter 4. mai i tabellen nedenfor. 

Vedtaket finner du her (pdf). 

For kommunene Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord kom Statsforvalteren med et eget vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper mandag 4. mai fordi det per 30. mai ikke var avklart om reindriften i år måtte flytte reinen langs kysten på grunn av mye snø på fjellet. 

Vedtaket finner du her (pdf). Det omfatter også forlenget åpning av løype 1 og 2 i Porsanger. Tabellen nedenfor er oppdatert. 

Åpne løyper etter 4. mai

Kommune Løype nr. Forlenget åpnet fra/til Åpen t.o.m. dato
Måsøy 1 Fra FV889 i Snefjord til løypekryss løype 2 på østre Labmejavri og til nordenden av samme vann 10. mai
Måsøy 2 Fra nordenden av Bakfjordvannet til løypekryss løype 1 ved østre Labmejavri inkl. avstikker til Guollejavri (Rundvann) 10. mai
Måsøy 3 Fra FV889 på Bakfjordfjellet til løypekryss løype 1 i Krokelvdalen 10. mai
Måsøy 4 Fra løype 1 løypekryss ved østre Labmejavri til løypekryss mot løype 12 10. mai
Måsøy 12 Fra løypekryss mot løype 4, til og med Oalanjavri 10. mai
Gamvik 5 Fra Hjelpekorpshytta til Rolfstokken (løypekryss løype 3) 17. mai
Gamvik 3 Fra Rolvstokken til Rolfvannet 17. mai
Gamvik 4 Fra Løype 3 til scooterbukta ved Nordre Stjernevann 17. mai
Berlevåg 6 og 7 Fra Botndal til Buetjern 10. mai
Berlevåg 10 Fra RV891 til kommunegrensen Båtsfjord (Veien til Ordovann) Til åpning av vei
Hammerfest 10 og 8 På Sørøya: Fra Hønsebydalen/ Holmevannet til Hellefjord og Skarvfjordhamn 11. mai
Hammerfest 3 I Kvalsund: Fra Guorrajohka til Cinkajavri 11. mai
Hammerfest 4 I Kvalsund: Fra Kokelv til Cinkajavri 11. mai
Hammerfest 5 og 5a I Kvalsund: Fra Aisroaivi til  kommunegrensa Porsanger (Kuvatnet) 17. mai
Alta 1 Fra Tappeluft via løype i Loppa og fra Rivarbuktløype til Kovvannet og til innoset ved Livlevaggejavri 17. mai
Alta 2 Fra Langfjordbotn med løypestart fra Parken gård til Holmvann hvor løypa møter løpe 4 og 5 17. mai
Alta 4 Fra Mattisdalen ved løypestart Omdal til køypekryss løype 2 og løype 5 ved Flomvann 17. mai
Alta 5 Fra Løypekryss løype 2 og løype 4 ved Flomvann til og med Stuevannet 17. mai
Alta 13 Fra  Korsnes til Korsfjorden og Lamvik 17. mai
Alta 14 Fra Løypestart Niibeluoppal til Suohpatjàvri 17. mai
Alta 14 Fra Løypestart Rafsbotn til løypa fra Niibeluoppal ved Stuoracohkka 11. mai
Alta 15 Fra Laukeng til kommunegrensa Hammerfest 17. mai
Alta 16 Fra Store Lerresfjord til Nástejavri/Stjernevann med tilknytning løype 13 ved Vidgejávri 17. mai
Alta 17 Fra Kviby til Voinnastanjavri 17. mai
Alta 18 Fra Autsi til kommunegrense Kautokeino (løype 25) 17. mai
Alta 19 Fra Isnestoften til Klakketuvvann 10. mai
Karasjok 1 Fra Karasjok bru til med Iešjávri inkl. avstikker fra sørenden av Geaimmejávri til nordenden av samme vann 17. mai
Karasjok 4 Fra Čoavddatmohkki til løype 1 17. mai
Karasjok 5 Fra Kárášjohka ved kirkegårdsparkeringsplassen til Beiavvašgieddi 17. mai
Karasjok 8 Fra Váljohka til Ástejávrrit 17. mai
Karasjok 10 Fra løype 5 ved Ročhi til Iškorasjohka 17. mai
Karasjok 14 Fra Jergul til løype 1 17. mai
Karasjok 15 Fra parkeringsplass i sørenden av Idjajávri til Geassájávri 17. mai
Karasjok 16 Fra Bieskenjárga til Skíddejávri 17. mai
Karasjok 9 Fra Lype 1 ved Gumpeluhppu til Idjajávri 17. mai
Kautokeino 1 Fra Kautokeino til Goahteluoppal 17. mai
Kautokeino 2 Fra løype 1 i Kautokeino til Geadgejávri 17. mai
Kautokeino 3 Fra Šihccajávri-krysset på E45 til løype 4 17. mai
Kautokeino 4 Fra Siebe til Šihccajávri 17. mai
Kautokeino 5 Fra løype 1 i Kautokeino til Nammajávri 17. mai
Kautokeino 6 Fra løype 15 ved Geaidnovuohppi til Buolžajávri 17. mai
Kautokeino 7 Fra løype 15 ved Láhpoluoppal til løype 6 ved Goddebuolžžat 17. mai
Kautokeino 8 Fra løype 7 ved Láhpoluoppal til kommunegrensa ved Gaiba 17. mai
Kautokeino 12 Fra løype 15 i Kautokeino til løype 6 ved Áldoáhpi 17. mai
Kautokeino 14 Fra løype 12 ved Oddaniituáhpi til Čuonjájávri, men ikke videre til Ávžejavri 17. mai
Kautokeino 15 Fra Kautokeino til Suossjávri 17. mai
Kautokeino 19 Fra løype 15 ved Stálonjavri til Geašjávri 17. mai
Kautokeino 20 Fra løype 15 ved Mierojávri til løype 19 17. mai
Kautokeino 25 Fra Suolovuopmi til komunegrense Alta på Ávžejávri 17. mai
Kautokeino 28 Fra løype 15 på Njallajávri til løype 12 i Ávži 17. mai
Loppa 10 Fra løypestart i Øksfjordbotn til tilknytningspunkt mellom Alta og Loppas løype på vestsiden av Brenthaugvannet 17. mai
Loppa 11 Fra Tappelufteidet til tilknytningspunkt Løype 10 17. mai
Sør-Varanger 3 Fra Bugøyfjord til Øvre Neiden 17. mai
Sør-Varanger 7 Fra Øvre Neiden til Neiden 11. mai
Sør-Varanger 19 Fra Langvasseid til Veståsveien inkl. sideløype til Sagvannet 11. mai
Sør-Varanger 21 Fra Sametibrua til Lille Sameti 11. mai
Sør-Varanger 22 Fra Sametibrua til Lille Røyrvatnet 11. mai
Sør-Varanger 23 Fra Hauge til Store Spurvevatnet, men ikke til Vaggetem eller Nordvestbukta 11. mai
Sør-Varanger 24 Fra Gjøkhotellet til Treriksrøysa 11. mai
Båstfjord 1 Fra nedlagt flyplass ved FV891 i Båtsfjorddalen til Speiderhytta ved Adamstoppen Til åpning av vei
Båstfjord 2 Fra FV891 i Berlevåg kommune til Ordovann hyttefelt Til åpning av vei
Båstfjord 3 Fra FV891 til hyttebyen i Adamsdalen og ned til Klaus A. Jørgensen sin hytte Til åpning av vei
Båstfjord 4 Fra løype  12  ved Námmeščohkka til løype 15 i Nordfjord Til åpning av vei
Båtsfjord  8 Kommunegrensa mot Vardø 10. mai
Båstfjord 7A Fra løype 15 på Nordfjordeidet til Hamna Til åpning av vei
Båstfjord 7B Fra løype 15 ved Nordfjordelva til Hamna Til åpning av vei
Båstfjord 12 Fra løypekryss løype 15 ved Oroščohkka til Medvannet Til åpning av vei
Båstfjord 13A Fra løype 15 ved Falkfjellet til løype 4 Til åpning av vei
Båstfjord 13B Fra løype 15 ved Hursielva til løype 13A Til åpning av vei
Båstfjord 14 Fra løype 2 til hyttefeltet vest for Ordovann Til åpning av vei
Båstfjord 15 Fra FV891 løype 1 til løype 12 Til åpning av vei
Båstfjord 15 Fra Nordfjord til øverste hytte mot Tranga (i Syltefjorddalen) Til åpning av vei
Porsanger 1 og 2 Fra løype 4 i Hammerfest kommune over Eidevann til Russevann og avstikker løype 2 til Stuevann 17. mai
Porsanger 3 Fra Háhttirjohka/Hatter på E6 til Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet 17. mai
Porsanger 26 Fra Indre Brenna til Stuorra Áilegasjávri  13. mai
Porsanger 23 Fra Stuorra Áilegasjávri til løype 27 13. mai
Porsanger 27 Fra Čoarvenjárga/Hornneset til løype 23 13. mai
Tana 2A Fra Sirbmá til Gurteluoppal 17. mai
Tana 3A Fra Båteng til Gurteluoppal 17. mai
Tana 3B Fra Goavddesgurnjárga til løype 3A vest for Laddelašjávri 17. mai
Tana 4 Fra Hillágurra til Liŋkonjávri 17. mai
Tana 5 Fra parkeringsplass i Máskejohleahki til Stuorra Ilis ink. sideløype til Liŋkonjávri 17. mai
Tana 6A Fra Bonjákas/Bonakas til Geassájávri/Sommervann 17. mai
Tana 6B Fra Smalfjord til løype 6A ved Borttaláttu 17. mai
Tana 6C Fra Boftsa til løpa 6A i Siidaleahki 11. mai
Tana 7 Fra Giillaš RV96 til Stuorrajohka/Storelva RV96 17. mai
Tana 8 Fra Stuorrajohka/Storelva til Stuorra Ilis 17. mai
Tana 10A Fra Čámmájohka bru til brua over Riidoveaijohka ved FV890 inkl. sideløype til Mielkeveaijávri 17. mai
Tana 10B Fra Løype 10A til Geresjávri 17. mai
Tana 10C Fra Čámmájohka til sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien 11. mai
Tana 10C Fra sørlige veikryss mellom Gammelveien og Kvartsittveien til løype 13B 17. mai
Tana 12 Fra Austertana til Harrelv 17. mai
Tana 13B Fra løype 10C på Gammelveien til Berlevåg kommunegrense 17. mai
Tana 14 Fra Álletnjárga/Alleknjarg til Skalvejavri/Kjelsjøen 17. mai
Tana 11 Fra Skuvgi/Birkestrand til Uhca Dápmotjávri/Lille Klokkervann 11. mai
Tana 13 Fra Parkeringsplass i Luftjokdalen til start av Hanadalen 11. mai
Tana 13 Fra start av Hanadalen til Stuorát Hánájávrit/Hanavann 17. mai
Tana 9 Fra Skippagurra til Båteng 11. mai
Tana 15 Fra Buolbmát/Polmak til Buolbmátjávri/Polmakvann 11. mai
Lebesby 8 Fra Gabbatkanalen løypekryss løype 8 til kommunegrense Tana på Gottetjávrrit 10. mai
Lebesby 15 Fra RV98 Adamsfjordsletta til Gabbatkanalen løypekryss løype 8 10. mai
Vadsø 1 Fra parkeringsplass vestsiden av Jakobselva til øversiden av hyttefelt 10. mai
Vadsø 2 Fra enden av Kirkegårdsveien til brua over Vaselva ved tredjefossen 10. mai
Nesseby 2 Fra Nesseby til løypekryss med løype 3 ved Mattavarjohka hyttefelt 10. mai
Nesseby 3 Fra Bunes til Skalvejávri og videre til Máttavarjohka, samt avstikker til Gahkkorjávri 10. mai
Vardø 8 Fra skytterelva langs fylkesveien til Båtsfjord kommune ved segelodden 10. mai

Dispensasjoner fra kommunen er ikke gyldige etter 4. mai

I perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni, er det Statsforvalteren som er motorferdselsmyndighet i Nord-Troms og Finnmark.

Selv om en snøskuterløype gis forlenget åpning etter 4. mai, er ikke kommunale dispensasjoner for motorferdsel gyldige. Det er kun kjøring i løypene og rasting i tilknytning til disse som er tillatt.

Kommunene må stenge løyper på kort varsel 

Det er en grunnleggende forutsetning for vedtaket at kommunene stenger løyper på kort varsel hvis reindriften ber om dette.

Løyper skal også stenges av kommunen hvis snøen smelter raskere enn forventet eller hvis usikker is og skredfare gjør det farlig å kjøre i løypene.

Følg med på kommunenes nettsider

Hvis kommunen stenger løyper, må dette annonseres på kommunens nettsider.

Publikum må derfor følge med på kommunenes nettsider for oppdatert informasjon om hvilke løyper som er åpne eller stengte.

Beitekrise 

Per 30. april er 26 skuterløyper i Troms og Finnmark helt eller delvis stengt og tre områder stengt for motorferdsel av hensyn til rein. Dette er ikke løyper som nå har fått forlenget åpning. Her finner du oversikten

Les mer om beitekrisen her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Statsforvalterens Facebookside

Kontaktpersoner

Motorferdselforbud fra 5. mai til 30. juni

I perioden fra og med 5. mai til og med 30. juni er det motorferdselforbud i Nord-Troms og Finnmark («hekke- og yngletidsfredningen»). Dette følger av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.

Bakgrunnen for motorferdselforbudet er at viltet og tamrein er sårbare for forstyrrelser på våren og da det lett kan oppstå terrengskader grunnet tynt snødekke.

Etter søknad fra kommunene, kan Fylkesmannen gi dispensasjon og innvilge forlenget åpning av løypene.