Regionale miljøtilskudd i jordbruket i Troms og Finnmark

Sauer i utmark i Tana, foto: Anne Kristine Guttormsen
Sauer i utmark i Tana, foto: Anne Kristine Guttormsen

Regionale miljøtilskudd er en samlebetegnelse på en rekke tilskuddsordninger. De skal bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandskapet i jordbruket. Tilskuddene skal også bidra til å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.

Slik søker du

Fra 15. september kan gårdbrukere søke regionale miljøtilskudd, og beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Årets søknadsfrist for regionale miljøtilskudd er utsatt til 29. oktoberer.

Søknadsfristen for tilskudd til drift av beitelag er, som vanlig, 15. november. 

Klikk her for elektronisk søknadsskjema for regionale miljøtilskudd. 

Klikk her for elektronisk søknadsskjema for tilskudd til drift av beitelag. 

Ved å bruke lenkene ovenfor kommer du til søknadsskjemaet i Altinn. Denne videoen viser steg for steg hvordan du legger inn elektronisk søknad.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte kommunen. Det er ditt ansvar å søke innen fristen. Vi anbefaler derfor at du kontakter kommunen i god tid før søknadsfristen.

Skal du søke på papir, får du søknadsskjema fra kommunen. Vær oppmerksom på at du må tegne alle tiltaka inn i et kart, også når du søker på papirskjema.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål. Det er kommunen som behandler din søknad om regionale miljøtilskudd. Hvis du har spørsmål om ordningene, eller trenger veiledning så kan landbrukskontoret i din kommune hjelpe deg.

Statsforvalteren har utarbeidet en veileder for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark. I den finner du informasjon om hver enkelt tilskuddsordning. 

På denne siden finne du informasjon om tilskudd til drift av beitelag.

Hva er nytt i 2021?

Statsforvalteren har oppdatert forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Troms og Finnmark. Dette er endringene som er gjort i forskrifta:

Tilskuddssatser

Satsene bestemmes av Statsforvalteren, etter råd fra faglaga.

Her kan du se en full oversikt over de foreløpige satsene for 2021.

Når alle søknadene har kommet inn og er godkjent av kommunen, bestemmes de endelige satsene. De endelige satsene kan bli forskjellig fra de foreløpige satsene. Dette avhenger av hvor mange som søker, og om det er penger igjen på tilskuddsramma. Troms og Finnmark har en tilskuddsramme på 16,5 millioner kroner. Dette er en økning på 1,6 millioner fra 2020.


Publisert 15.10.2021

Utsatt søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i 2021

På grunn av feil i veilederen har Statsforvalteren utsatt årets søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark. Ny søknadsfrist er 29. oktober 2021.


Publisert 05.10.2021

Har du søkt regionale miljøtilskudd?

Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er utsatt til 29. oktober. Her finner du bruksanvisning til elektronisk søknad.


Publisert 08.07.2021

Kravet til oppholdstid på seter er redusert

Kravet til oppholdstid på seter er redusert fra seks til fire uker. Det bestemte Stortinget da de vedtok jordbruksoppgjøret for 2021. Endringa gjelder allerede for årets søknadsomgang.  


Publisert 15.06.2021

Ofte stilte spørsmål

Vi får ofte spørsmål om regelverket til regionale miljøtilskudd. Her kan du lese svarene på de spørsmålene vi oftest blir stilt. 


Publisert 14.06.2021

Satser for regionale miljøtilskudd

Her finner du de foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark.  Beskrivelse av hver enkelt tilskudd finner du i veilederen.