Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

 

 

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
12. mai 19 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c Digitalt på Teams
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
Dato Arrangement
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
12. mai Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c
26. mai - 27. mai Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
juni 2021
08. jun - 09. jun Videregående kurs i økonomisk rådgiving