Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Administrativ enhet

Administrasjonssjef Birte Aas

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.10.2012 av Administrator
Enheten har ansvar for fem fagområder:

Fagenhetene er

  • Arkiv
  • Ekspedisjon
  • IKT
  • Personal
  • Økonomi