Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.12.2018

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019

Fylkesmannen forvalter flere statlige tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak over Klima- og miljødepartementets budsjett. Frist for å sende inn søknad er 15. januar 2019.


14.12.2018

Tillatelse til mudring i sjøen på Skåtøy i Kragerø

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mudring i sjøen i Myrakilen på Skåtøy i Kragerø.


10.12.2018

Orthetrum cancellatum

Med støtte fra Fylkesmannen i Telemark har BioFokus gjort undersøkelser og skrevet: Søk etter storblålibelle Orthetrum cancellatum i Grenland, Telemark i 2018.


07.12.2018

Nye verneområder i fylket

Regjeringen verner 22 skogområder i åtte fylker. 6 av disse ligger i vårt fylke. Områdene er viktige for et stort antall truede arter.


06.12.2018

Høring-Endring av drift ved Bø Bilco AS

Bø Bilco AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til også å omfatte håndtering av næringsavfall.


21.11.2018

Start av ny verneplanprosess

Melding om start av verneplanprosess. Nye område for frivillig skogvern i kommunane Bamble, Drangedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Skien.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel