Navn Stilling Avdeling Telefon
Aamodt, Mona Helene Rådgiver Dokumentforvaltning 75 54 78 33
Aas, Birte Avdelingsdirektør Intern administrasjon 35 58 61 23
Abrahamsen, Maria Camilla Opstad Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 19
Aga, Frøydis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 27
Ahmed, Fathiya Said Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 09
Alionis, Laura Seniorrådgiver Intern administrasjon 37 01 78 03
Alsvik, Arve Senioringeniør Brukerservice 37 01 75 87
Amundsen, Jon Andreas Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 57 64 30 42
Andersen, Ruth Turid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 60
Aronsen, Grete Førstekonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 16
Askvig, Marthe Emilie Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 22 00 38 55
Aspheim, Gøran Løvgren Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 35 58 62 65
Bakken, Jorun Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 35 27
Barstad, Frode Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 36
Baumann, Michael Avdelingsdirektør Dokumentforvaltning 75 54 78 32
Bergsaker, Bjørn Thomas Avdelingsdirektør Brukerservice 51 56 88 23
Bjørgum, Hege Arkivleder Dokumentforvaltning 62 55 10 49
Bjørndal, Øyvind Arkivleder Dokumentforvaltning 37 01 78 07
Bjørnødegård, Marianne Rådgiver Infrastruktur og drift 75 54 78 25
Borlaug, Eddie Rådgiver Digitalisering 57 64 30 45
Botngård, Marlene Wickstrøm Konsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 19
Brandanger, Sigurd Seniorrådgiver Styring og utvikling 32 26 69 88
Brandt, Kjetil Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 32 26 67 35
Bratland, Francoise Avdelingsdirektør Tjenester og rådgivning 22 00 38 86
Brudal, Bjørn Seniorrådgiver Brukerservice 61 26 60 53
Bruteig, Anne Siri Fardal Arkivleiar Dokumentforvaltning 57 64 30 25
Bruvold, Inger Arkivleder Dokumentforvaltning 77 64 21 21
Buøy, Tove Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 36
Christiansen, Unni Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 10
Cleve, Edle Langangen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 45
Dahle, Siren Andersen Seniorkonsulent Brukerservice 38 17 61 23
Dannevig, Alexandra Evelyn David Rådgiver Infrastruktur og drift 33 37 23 24
Davidsen, Jeanette Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 94
Donner, Kristian Rådgiver Digitalisering
Drabløs, Ole-Gunnar Seniorrådgiver Styring og utvikling 22 00 38 85
Drivdal, Erik Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 38 17 61 43
Eek, Kristin Jacobsen Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 35
Eigeland, Lindsey Jeanette Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 16
Eldhuset, Åse-Marit Skåren Rådgjevar Dokumentforvaltning 57 64 30 22
Engelsvold, Marit Helene Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 22
Erichsen, Finn Førstekonsulent Brukerservice 38 17 61 55
Erland, Annette Nylund Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 43
Espeland, Marit Lien Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 40
Fagerhus, Øyvind B. Seniorrådgiver Brukerservice 22 00 35 48
Fardal, Helene Rådgjevar Brukerservice 57 64 30 27
Fedje, Marc André Lærling Infrastruktur og drift 57 64 31 19
Fjellstad, Pia Rådgiver Dokumentforvaltning 37 01 75 65
Flateby, Øydis Kristine Seniorrådgiver Digitalisering 57 64 30 59
Fosse, Kjersti Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 37 01 78 06
Fossum, Elin Andresen Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 62 03
Friis, Tore Sikkerhetsansvarlig Styring og utvikling 62 55 10 58
Gabrielsen, Svein Prosjektleder Dokumentforvaltning 22 00 35 39
Garvo, Johanne Rådgiver Dokumentforvaltning 78 95 03 18
Gran, Helle Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 73
Grande, Marina Dias Seniorrådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 26
Gredil, Marina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 57
Grefsum, Johanne Sofie Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 70
Grotle, John Egil Førstekonsulent Brukerservice 37 01 78 97
Grøtan, Julie Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 78 36
Gudmestad, Stine Alise Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 44
Gunnarsson, Mikael Rådgiver Infrastruktur og drift 77 64 20 32
Gustavsen, Silje Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 51
Halvorsen, Stian Seland Lærling Brukerservice 35 58 61 35
Hammervik, Christina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 18
Hanssen, Marit Myhre Fagkoordinator Digitalisering 73 19 91 16
Hauglid, Ida Mari Hospitant Dokumentforvaltning 75 54 78 69
Haukland, May-Britt Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 35 31
Hegre, Thea Førstekonsulent Dokumentforvaltning 51 56 88 66
Helberg, Kjetil Informasjonssikkerhetsleder Styring og utvikling 37 01 78 56
Helgar, Tone Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 32 26 66 36
Helgeland, Endre Kommunikasjonsrådgiver Styring og utvikling 37 01 78 05
Helvik, Solfrid Seksjonssjef Brukerservice 57 64 30 52
Herskedal, Terje Rådgivar Dokumentforvaltning 71 25 84 82
Hoekstra, Menno Seniorrådgiver IKT Brukerservice 61 26 60 16
Hoff, Benedicte Avdelingsdirektør Styring og utvikling 22 00 38 87
Hovda, Eldar Avdelingsdirektør Infrastruktur og drift 32 26 66 66
Hvalryg, Mona Elin Gjendem Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 85 83
Hyld, Christer Dokumentforvaltning 78 95 03 62
Høvik, Johnny Seniorrådgivar Digitalisering 57 64 30 48
Høyem, Lena Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 81 64
Igland, Magnus Seniorkonsulent Tjenester og rådgivning 37 01 78 54
Ims, Liv Arkivleder Dokumentforvaltning 51 56 88 02
Ispierto, Marta Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 75 19
Iversen, Anita Seniorkonsulent Brukerservice 69 24 70 41
Jakobsen, Grete Offerdal Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 26
Jakobsen, Vigdis Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 90 20
Janssen, Jan Arne Rådgivar Infrastruktur og drift 71 25 84 34
Jensen, Espen Børsum Seniorrådgiver Brukerservice 32 26 66 17
Jensen, Lene Førstekonsulent Intern administrasjon 35 58 61 07
Jensen, Per Erik Førstekonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 24
Johansen, Christian Alvarez Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 54
Johansen, Lill-Heidi Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 25
Johansen, Linda Førstekonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 49
Johansen, Monica E Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 33
Johansen, Trude Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 16
Johansen, Viola Marlen Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 29
Kaald, Astrid Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 37 38
Karlsen, Signe Elisabet Arkivleder Dokumentforvaltning 71 25 84 62
Kise, Anke Regine Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 47
Kjellby, Tommy Midtun Seksjonssjef Infrastruktur og drift 55 57 20 72
Kjenstad, Nina Elise Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 16
Knædal, Elisabeth Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 20 29
Kongsvoll, Anne Elisabeth Eide Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 35 58 61 46
Kormanskiene, Laura Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 34
Kristiansen, Kirsti IT-seniorrådgiver Brukerservice 33 37 11 38
Kristiansen, Turid E. Rådgiver Dokumentforvaltning 33 37 11 42
Krogtoft, Kamilla Cecilie Førstekonsulent Dokumentforvaltning
Krøvel, Andreas Fagkoordinator Infrastruktur og drift 55 57 20 73
Kvernmo, Berit Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 15
Kyllo, Nina Seksjonssjef Infrastruktur og drift 71 25 84 46
Langedal, Trym-André Gaare Førstekonsulent Infrastruktur og drift 55 57 21 66
Larsen, Gitte Kalmo Rådgiver Dokumentforvaltning 32 26 66 34
Larsen, Terje IT-konsulent Brukerservice 22 00 35 07
Lazaridis, Sofia Seniorrådgiver Tjenester og rådgivning 37 01 78 53
Lehtivuori, Camilla Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 93 19
Li, J. Yan Rådgiver Infrastruktur og drift 51 56 88 19
Lian, Aleksander Lærling Infrastruktur og drift 73 19 92 30
Lilleberg, Bente Seniorrådgiver Brukerservice 69 24 70 40
Lillevik, Freddy Rådgiver Infrastruktur og drift 77 64 20 13
Linde, Tove Einan Førstekonsulent Brukerservice 57 64 31 16
Lindgren, Linda Anett Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 61
Lockert, Vegard Rasmussen Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 75 53 16 69
Lunde, Ellen Johanne Seniorrådgjevar Digitalisering 57 64 30 15
Lyngedal, Linda Halvorsen Arkivmedarbeider Dokumentforvaltning 77 64 21 37
Løland, Aud Helen Rådgivar Dokumentforvaltning 51 56 89 26
Magnes, Frank Halsten Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 91
Mathiesen, Hanne Seniorrådgiver Intern administrasjon 32 26 66 18
Meeren, Irene van der Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 23 29
Moen, Heidi Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 33 37 11 39
Moen, Monica Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 53 16 64
Moland, Marie Pedersen Lærling Brukerservice 33 37 11 48
Murekatete, Van Francoise Førstekonsulent Dokumentforvaltning 55 57 21 83
Myrva, Erik Rådgiver Infrastruktur og drift 38 17 61 32
Myrvang, Håvard Seniorrådgiver Digitalisering 57 64 30 46
Møller, Håkon Rådgiver Brukerservice 62 55 12 26
Nerland, John-Inge Rådgiver Brukerservice 32 26 66 45
Nielsen, Carl Clausen Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 32 26 66 15
Nilsen, Grace Cecilie Arkivleder Dokumentforvaltning 32 26 69 33
Nilsen, Tor Hjalmar Seniorrådgiver Brukerservice 38 17 61 33
Nilsen, Øyvind Prosjektleder Infrastruktur og drift 75 53 15 69
Nitschke, Finn Førstekonsulent Brukerservice 35 58 61 43
Njøs Høgheim, Cecilie Seksjonssjef Digitalisering 57 64 30 64
Noem, Ellen Karin Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 21
Nydal, Janne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 55 57 20 62
Nævdal, Hanne Walderhaug Rådgiver Digitalisering 57 64 30 16
Nøtesjø, Eskil Seniorrådgjevar Infrastruktur og drift 57 64 30 43
Olsen, Eirin Berg Arkivleder Dokumentforvaltning 75 54 78 37
Olsen, Jon Reidar Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 13
Orgusaar-Kibbe, Erik Severin Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 23 28
Ottesen, Grete Rådgiver Dokumentforvaltning 77 64 21 24
Pedersen, Unn Arkivleder Dokumentforvaltning 33 37 11 13
Persson, Trond Prosjektleder IKT Brukerservice 73 19 91 11
Raastad, Linda Merete Rådgiver Brukerservice 78 95 03 08
Rambøl, Anne Lene Rådgiver Digitalisering 62 55 10 46
Rasmussen, Marie Norheim Førstekonsulent Dokumentforvaltning 37 01 75 66
Raunsgard, Heine Rådgiver Dokumentforvaltning 22 00 39 09
Ravneng, Wenche Rådgiver Dokumentforvaltning 51 56 88 24
Reisænen, Bodil Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 78 95 03 23
Richvoldsen, Vivi-Ann Arkivleder Dokumentforvaltning 35 58 61 44
Robstad, Anne Lill Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 20
Rogne, Elisabeth Lergrovik Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 75
Rosenberg, Reidun Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 20
Rundtom, Linda Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 61 26 60 23
Rygge, Vigdis Stenrud Førstekonsulent Dokumentforvaltning 69 24 71 23
Sagen, Jostein Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 13
Salomonsen, Sonja Førstekonsulent Dokumentforvaltning 38 17 61 27
Sandu, Oana Cristina Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 85 06
Schanche, Anna Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 61
Simmenes, Yngve Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 35
Siupienyte, Asta Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 69 24 70 52
Sivertsen, Elisabeth Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 39 22
Sivertsen, Tom Erik Rådgiver Infrastruktur og drift 75 54 78 26
Skar, Roald Rådgiver Brukerservice 74 16 82 23
Skjetne, Gry Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 92 92
Skjevik, Mari Fossum Førstekonsulent Dokumentforvaltning 74 16 80 25
Skoglund, Kristin Rådgiver Brukerservice 77 64 21 23
Slinde, Tove Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 34
Solheim, Monica Førstekonsulent Dokumentforvaltning 71 25 84 97
Staf, Sten Kenneth Seksjonssjef IT Tjenester og rådgivning 22 00 35 46
Stephansen, Maryann Seniorrådgiver Dokumentforvaltning 69 24 75 20
Stubsjøen, Anne Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 20
Suhr, Frank IT-seniorrådgiver Infrastruktur og drift 33 37 11 09
Sund, Ove Arkivleiar Dokumentforvaltning 55 57 20 38
Sundvor, Elin Rådgiver Dokumentforvaltning 51 56 87 92
Svedal, John Petter Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 44
Svendsen, Marte Kaald Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 17
Syversen, Kirsten Sandbæk Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 48
Sæterbø, Tom Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 53
Tangen, Hans Kristian Rådgiver Infrastruktur og drift 62 55 12 27
Tellvik, Robert Jakob Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 29
Telnes, Margot Direktør Direktør 37 01 78 01
Terjesen, Eline Rådgiver Intern administrasjon 37 01 75 76
Thomassen, Grethe Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 38 51
Tistel, Jørgen Avdelingsdirektør Digitalisering 57 64 30 41
Tomczak, Sudha Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 62 55 10 50
Torgersen, Trude Rådgjevar Dokumentforvaltning 55 57 20 64
Trælnes, Hans Kristian Rådgiver Infrastruktur og drift 69 24 75 15
Tuflåt, Anne Marit Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 22
Tverback, Stefania Teresa Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 79 92
Tyldum, Lene Aalberg Rådgiver Brukerservice 74 16 80 39
Tømmerbakk, Elisabeth Iren Rådgiver Dokumentforvaltning 69 24 71 40
Ulriksen, Alexander Rådgiver Infrastruktur og drift 75 54 78 28
Vange, Ståle Pegorer Rådgjevar Digitalisering 55 57 20 70
Vannes, Hans Oddvar Førstekonsulent Dokumentforvaltning 57 64 30 40
Villmo, Aud Merete Førstekonsulent Dokumentforvaltning 73 19 91 28
Warvik, Per Kristian Rådgjevar Digitalisering 57 64 30 55
Wathne, Agnethe Rådgiver Digitalisering 57 64 30 18
Winther, Magnar Johan Førstekonsulent Brukerservice 78 95 04 02
Witzø, Bård Seniorrådgiver Infrastruktur og drift 73 19 90 30
Wolden, Wenche Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 75 54 78 36
Wraa, Anne Seniorkonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 25
Øye, Monica Frang Førstekonsulent Dokumentforvaltning 22 00 35 28
Årøy, Bjørn Tore Seksjonssjef Digitalisering 57 64 30 49