Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

24.06.2018

Fylkesgrepet for 2017

Fylkesmannen og toppledere i kommunene i Sør-Trøndelag er innstilt på at ”Klimatilpasning i kommunene” er årets fylkesgrep i 2017.


24.06.2018

Veileder konfliktforebyggende tiltak - reindrift annen berørt part

Det er nå utarbeidet en veileder for tilskudd konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og berørt annen part


24.06.2018

Frank J. Jenssen blir ny fylkesmann i Trøndelag

I statsråd i dag ble Frank Jenssen utnevnt til fylkesmann for Trøndelag. Jenssen er i dag stortingsrepresentant for Høyre og har lang erfaring som statssekretær og kommunepolitiker i Trondheim. 


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


20.12.2017

Bli med på å ta vare på natur, kultur og miljø!

Miljø- og kulturmyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur og kulturminner eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.


19.12.2017

31 naturområder i Sør-Trøndelag på europeisk verneliste

31 sør-trønderske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter.


18.12.2017

Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell

Forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell er revidert.


18.12.2017

Gikk du glipp av den regionale jordvernkonferansen?

Ikke fortvil! Hele konferansen, eller spesielle foredrag, kan du nå se i ro og mak.
Les mer her


05.12.2017

Vedtak om fire nye og utvidelser av tre skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 1. desember 2017 er Storvika naturreservat i Selbu kommune, Drøydalen naturreservat i Holtålen kommune.


04.12.2017

Snart heter vi Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag blir slått sammen til Fylkesmannen i Trøndelag ved årsskiftet. Her følger en del viktig  informasjon på bakgrunn av dette.
Les mer


Flere nyheter

Følg oss på sosiale medier