Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 15. februar

Beitelag i Sør-Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.01.2017

I 2017 har vi kr 950 000,- til rådighet til slike tiltak i Sør-Trøndelag.

Søknadsskjema, og mer informasjon om ordningen ligger på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet (https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader ).   

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Trøndelag er satt til 15.februar. Søknaden leveres til kommunen for uttalelse før innsending til fylkesmannen.