Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd 2016

En ny runde med regionale miljøtilskudd står for døren. Det er noen få endringer fra i fjor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.07.2016

De største endringene er at tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser er tatt ut av RMP-ordningen. I stedet vil det bli ei nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser.Tidligere har det vært ei nasjonal tilskuddsordning for bevaringsverdige storferaser i produksjonstilskudd, men nå vil også sau, ammegeit og hest inngå.
Videre ble det bestemt i jordbruksoppgjøret at tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2, innenfor nedbørsfelt der vassdraget ikke er prioritert, skal avvikles.
Gårdbrukerne i fylket får i slutten av juli tilsendt et infoark om de regionale miljøtilskuddene.

Les mer