Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Helseseksjonen

Helseseksjonen er underlagt helse- og sosialavdelinga. Hovudmål å sikre rettstryggleiken og eit godt fagleg tilbod til innbyggjarane i fylket gjennom informasjon, råd og rettleiing, og ved tilsyn og klagehandsaming.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013